Hizmetlerimiz

YMM Hizmetlerimiz

• Tam Tasdik İşlemlerinizi yapar,
• KDV iadeleriniz için rapor hazırlarız,

Danışmanlık Hizmetlerimiz

• İşletmelerin Finansman ihtiyaçlarının karşılanması için finansal araçlar sağlarız.
•Yatırımlarınızı teşvikler ile bağlar, teşviklerinizi takip eder ve yararlanmanızı sağlarız.
•KOSGEB ve diğer devlet destekleri ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
•Dış Ticaret Hizmetleri.

Denetim Hizmetlerimiz

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS )’na uygun denetim faaliyetleri.
•Bağımsız denetim hizmetleri.
•Devir, birleşme ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri.
•Risk değerlemesi ve kontrol hizmetleri.
Hukuk Hizmetleri
•Hukuki işlemlerinizin takibini yaparız.
•Yerli ve Yabancı Şirketler hukuku hizmetleri

Sistem Kurulumu

•İşletmelerin Muhasebe alt yapılarının kurulması,
•İşletmeler için gerekli raporların hazırlanması,
•İşletme yöneticileri için gerekli raporların hazırlanması
.

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark