Haber Mansetleri

Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4)

Tasarım Desteği 2018/4 26 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30403  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MADDE 1 – 18/4/2008 tarihli ve 26851 say…

 

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2018 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2018 Müteahhitlik Karne Katsayıları 26 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30403  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Müteahhitlik karneleri MADDE 1…

 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2018 Mimarlık Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 26 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30403  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı yaklaşık birim m…

 

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk 25 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30402  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Amaç ve kapsam MADDE 1…

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Mesleki Yeterlilik Belgesi

İkinci El Araç Mesleki Yeterlilik Belgesi 1- Kimler mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır? İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ede…

 

Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/120, K: 2018/33 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E. 2017/120 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/120 Karar Sayısı: 2…

 

Anayasa Mahkemesinin 28/3/2018 Tarihli ve E: 2017/172, K: 2018/32 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E. 2017/172 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/172 Karar Sayısı: 2…

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Değişiklik 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gaz…

 

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Genel Aydınlatma Değişiklik 20 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30397  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28…

 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi Hizmet Bedelleri 18 Nisan 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30395 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark