Haber Mansetleri

VUK 493 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493)

VUK 493 21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç..

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SUT Değişiklik 21/03/2018 21 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30367  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 2…

 

SGK Genelgesi 2018/11 – Otomatik İşyeri Tescili

SGK Genelgesi 2018/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :24010506-010.06-E. 1654785 Tarih: 16/03/2018 Konu…

 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30364 (Mükerrer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından: Amaç ve kapsam MA…

 

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı…

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2018/16)

Tarımsal Üretim Yatırım ve İşletme Kredisi 2018/16 16 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30362 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖL…

 

7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7101 Sayılı İcra ve İflas 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30361  Kanun No: 7101 Kabul Tarihi: 28 Şubat 2018 MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004…

 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 2018/11201 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Cazibe Merkezleri Programı Uygulama Tebliği 15 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30361  Ekonomi Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı…

 

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

2018 Milletlerarası Tahkim Ücret 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30360  Adalet Bakanlığından: Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli v…

 

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete Sayı: 30360  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 23/10/2015 tar…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark