Haber Mansetleri

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Maden Bölgeleri ve Ruhsatların Taşınması 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 149 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 148 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 –  (1) Bu T..

 

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınır Varlıkların Değer Tespiti 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2993…

 

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rehin Hakkı Temerrüt Sonrası Haklar 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29…

 

Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rehinli Taşınır Sicili 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mü..

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yemek Kartı 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de…

 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşveren – İşveren Vekili İş Sağlığı 21 Mayıs 2018 Resmi Gazete Sayı: 30427 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6…

 

Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Kömür ve Linyit Madenleri İş Kazası 21 Mayıs 2018 Resmi Gazete Sayı: 30427 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan..

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 151)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 151 20 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30426 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/1/2013 tarihli ve 285…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark